קורסי החורף של
האקספרט דולה מס 1

אסתר טבעון

ללידה חוזרת, בשיטה הייחודית
ללא כאבים, בקלות ובמהירות

החזרים מכל קופ״ח,הסדרים עם בתי״ח

הרצאות//מתנות ערכות מתנות//כיבוד קל

הקורסים יתקימו בערים הבאות :

ירושלים:  יום ראשון,  כ״ג טבת 15.1 בשעה : 20:30

בית שמש:  יום ראשון,  כ״ג טבת 15.1 בשעה : 20:30

ביתר:  יום ראשון,  כ״ג טבת 15.1 בשעה : 20:30